► Svět on-line ►
Pojďte si hrát

Plzeň

Kamerový systém města Plzně - online

 

Kamera1

"U Jána"

Umístění: křižovatka ul. U Prazdroje, Sirkova

Zobrazuje: průjezd městem směr Praha, České Budějovice, centrum města

Kamera2

"U Pošty"

Umístění: křižovatka ul. sady Pětatřicátníků, Solní
Zobrazuje:průjezd městem směr Praha, Klatovy,

Karlovy Vary
 

Kamera3

"U Práce"

Umístění: křižovatka ul. Klatovská, Americká
Zobrazuje: průjezd městem směr Klatovy,

Karlovy Vary, Americká třída - Hlavní nádraží

Kamera4 

"Na Belánce"

Umístění: křižovatka ul. Klatovská, U Trati
Zobrazuje: průjezd městem směr Klatovy,
Praha - most Milénia, centrum města

 

Mapa umístění kamer

Po kliknutí se zobrazí data zvolené kamery

Obrázek “http://info.plzen-city.cz/attach/1002680040317124615.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

 

 

 

Kamerový systém města Plzně

Kamerový systém je budován ve městě Plzni od roku 1998 za účelem
sledování silničního provozu a veřejného pořádku na území města.
Na většině dopravně významných křižovatkách a v historickém jádru
města jsou instalovány barevné televizní kamery, které je možno
plně ovládat z operačního pracoviště umístěného na dopravní
ústředně. Od 1. 4. 2004 jsou data z kamerového systému
zobrazována na oficiální webové prezentaci města Plzně formou
fotografií aplikace "Online Kamera".

Z výše uvedeného plyne, že kamerový systém neslouží primárně
pro zobrazování dat na webu města, ale pro plnění služebních
povinností Policie ČR a Městské policie Plzeň. Vzhledem k
pravidlům pro přenos dat ze systému na web města, která bylo
nutné stanovit, je reálné,že při plnění některých mimořádných
situací bude docházet k vypnutí přenosu dat.

K datu 31. 1. 2005 je v provozu v rámci systému 28 kamer,
přičemž jsou na požadovaná místa osazovány další nové
kamery. Obsluhu kamerového systému zajišťuje Policie
ČR ve spolupráci s Městskou policií Plzeň v nepřetržitém
provozu.

Datový tok videozáznamu je přibližně 300 kbs
Velikost statického snímku je přibližně 30 kb